Till innehåll på sidan

Annonsmaterial med nationella budskap

Här presenteras aktuellt material som du kan ladda ner och använda för att hjälpa till att minska smittspridningen.

Material att använda inom informationssatsningen 2021

Inom ramen för regeringsuppdraget med samordnad, stärkt och utvecklad pandemiinformation till allmänheten kommer MSB, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen att under 2021 genomföra olika kommunikationsinsatser med en minskad smittspridning som mål.

Sportlovskampanj

Den första kommunikationsinsatsen inom ramen för det nya regeringsuppdraget, genomförs under sportlovsveckorna. Kampanjen kommer att gå brett i sociala medier under perioden vecka 6 till vecka 10. Vecka 8 syns kampanjen även på utomhustavlor runt om i landet.

Målgruppen är den breda allmänheten och syftet med kampanjen är att förtydliga vilka rekommendationer och nya restriktioner som gäller och hur man behöver förhålla sig till dem under ledigheten. Därigenom vill vi få människor att lättare kunna ta ett eget ansvar och samtidigt få ett härligt sportlov. Det ska vara lätt att göra rätt!

Genom ett positivt anslag vill vi uppmuntra allmänheten att göra medvetna val som kan göra skillnad. Samtidigt förtydligar vi att vi alla har en skyldighet att ta ansvar för att minska smittspridningen.

Materialet är fritt att använda och ladda ner. Printmaterialet finns i flera format, kontakta kommunikation@msb.se om du behöver annat format för print.

Kampanjöversikt informationsinsats covid-19 sportlov Annonsmaterial finns även på arabiska.

Annonsmaterial på andra språk

Budskap

Testa dig: Känner du dig det minsta sjuk? Testa dig för covid-19. Det är allas skyldighet att ta ansvar

Håll avstånd: Ha det så trevligt när ni åker pulka. Men kom ihåg att hålla avstånd. Det är allas skyldighet att ta ansvar.

Tvätta händerna: Ha det så trevligt när ni spelar tv-spel. Men kom ihåg att tvätta händerna noga. Det är allas skyldighet att ta ansvar.

Umgås: Ha det så trevlig när ni kollar film. Men umgås bara med familj och nära vänner. Det är allas skyldighet att ta ansvar.

  • Printannons: Hålla avstånd
  • Printannons: Testa dig

Material att använda inom informationssatsningen 2020

Materialet är fortsatt fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Har du frågor om materialet eller hur det kan användas, kontakta: kommunikation@msb.se.

Inom ramen för den nationella informationssatsningen har MSB, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, under 2020 tagit fram nationella målgruppsanpassade budskap utifrån rådande situation vad gäller smittspridningen av covid-19. Målet med satsningen har varit att Sveriges befolkning ska känna till vad varje enskild individ ska göra för att undvika att själva bli smittade och för att inte smitta andra.

Den sista delen av informationssatsningen bestod av filmer som visar verkliga minnen, som människor spelat in från tiden innan covid-19, men även printannonser och affischering i särskilt utsatta områden runt om i landet. Delar av materialet presenteras här nedan och är fritt att ladda ner och använda.

Syntolkade versioner av filmerna

  • Printannons: fira högtider
  • Printannons: fira högtider
  • Printannons i storkek 133x311
  • Printannons i storkek 133x311
Affisch för annonsering utomhus
Affisch för annonsering utomhus
Banner för digitala kanaler
Banner för digitala kanaler

Digitala skyltar

De digitala skyltarna är ljudlösa mp4-filmer.

  • Digital skylt med budskapet: sprid inte smittan vidareinformationsskärmar
  • Digital skylt med budskapet: sprid inte smittan vidareinformationsskärmar
  • Digital skylt med budskapet: ta ansvar
  • Digital skylt med budskapet: ta ansvar

Material inom EU-projektet Tillsammans bromsar vi smittan

MSB främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.Materialet nedan har tagits fram inom ramen för EU-projektet Tillsammans bromsar vi smittan. Materialet består av tryckta och digitala annonser, filmer samt folder och finns och finns på språken lätt svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och spanska.

Om projektet Tillsammans bromsar vi smittan

Nedan presenteras materialet på svenska.

Annonsmaterial på andra språk

Affisch

Affisch som går att skriva ut i A3- eller A4-format.

Filmer

Nedan finns tre informationsfilmer om covid-19 med olika budskap.

Folder

Beställ nedanstående folder i sin helhet i tryckt format, eller ladda ner de enskilda språksidorna separat.

 

Senast granskad: 4 mars 2021

Till toppen av sidan