Till innehåll på sidan

Kantar Sifos rapport om förtroende, oro och beteende under pandemin

Sedan i mars 2020 deltar MSB i en "corona-barometer", som genomförs av Kantar Sifo. Den mäter bland annat allmänhetens förtroende för olika myndigheters hantering av covid-19.

Mätningen, som genomförs på initiativ av Kantar Sifo, har pågått sedan den 21 mars 2020 och undersöker bland annat vad de svarande oroar sig för mest för vad gäller pandemin och dess konsekvenser. Undersökningen inkluderar även frågor om hur man uppfattar sannolikheten att bli smittad och hur väl man anser sig följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Målgruppen för undersökningen är allmänheten 18 till 79 år och urvalet dras slumpmässigt ur Kantar Sifos onlinepanel. Varje dag genomförs 100 intervjuer och datainsamlingen görs med hjälp av en webbaserad enkät.

Ladda ned Kantar Sifos coronaundersökningar

Senast granskad: 13 oktober 2020

Till toppen av sidan