Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Här finns stöd från MSB till verksamheter, myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner inom olika frågor som har koppling till covid-19.

Beställ filter till skyddsmask 90

Ladda ned användarinstruktion och beställ filter till skyddsmask 90.

Krisinformation.se

Bekräftad information från svenska myndigheter.

Ansvar och roller i kriser

Ansvarsfördelning i Sveriges krisberedskap

Nyheter

16 april 2021
Klockan 10.00

Rapport om cybersäkerhet i pandemitider

Hotaktörer har utnyttjat att nya tjänster för fjärrarbete ibland har upprättats utan att tillräckliga skydd har funnits på plats. Det konstaterar MSB tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.

31 mars 2021
Klockan 9.00

Ny forskning: företagens snabbhet i pandemin måste tas tillvara vid andra kriser

När pandemin slog till med full kraft våren 2020 var företagen snabba med att förändra och öka sin produktion av viktiga bristvaror. Allt gick extremt snabbt och det är just den snabbheten som man måste ta vara på även vid framtida kriser, enligt ett forskningsprojekt som MSB har finansierat.

16 mars 2021
Klockan 9.54

MSB ökar kunskapen om skydd mot vilseledande vaccinbudskap

Vilseledande information kan påverka allmänhetens inställning till att vaccinera sig och därmed hota liv och hälsa. För att höja motståndskraften mot missinformation, desinformation och ryktesspridning utbildar nu MSB ansvariga lokala och regionala aktörer i samarbete med landets 21 länsstyrelser.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 8 mars 2021

Till toppen av sidan