Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19. MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas.

MSB:s stöd till aktörer med anledning av coronaviruset

Så här stärker MSB ansvariga aktörer med kompetens och materiel.

Råd för dig som verksamhetsansvarig

Här finns exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Annonsmaterial att använda

Materialet är fritt att ladda ner och dela vidare.

Transport och logistik med anledning av covid-19

Regioner, kommuner, företag och aktörer kan begära stöd av MSB.

Användarinstruktion för skyddsmask 90

För personal och yrkeskategorier som saknar tidigare utbildning i att använda skyddsmask 90.

MSB:s insatser under coronakrisen

När smittspridningen av coronaviruset slog till med full kraft i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. I en serie fördjupade artiklar kan du ta del av det arbetet.

Har du stöd att erbjuda?

MSB har i uppdrag att samordna den utrustning som behövs inom andra verksamheter utanför sjukvården.

Stärkt frivilligstöd till kommuner

Civilsamhället hjälper kommuner under corona-pandemin, enligt överenskommelse mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utvecklingsarbete med lärdomar och erfarenheter från coronakrisen

Under den pågående krisen har utvecklingsarbete påbörjats för att ta lärdom av de erfarenheter pandemin hittills givit oss. Här finner du information om både pågående uppdrag och pågående forskning, samverkansprojekt och färdigställda rapporter.

Nyheter

18 september 2020
Klockan 8.00

Nordiska krismyndigheterna i möte

De fem nordiska länderna har ett etablerat nära samarbete inom krisberedskap och räddningstjänst. Under det första halvåret 2020 har den samverkan präglats av covid-19, vilket också var huvudtemat vid det senaste mötet mellan generaldirektörer för krismyndigheter i Norden. - Även om länderna har valt olika vägar för att hantera covid-19 fortsätter vårt nära nordiska samarbete, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.
11 september 2020
Klockan 16.15

Så jobbar MSB för att lyssna på de äldsta

Med anledning av kritik om åldersdiskriminering i den coronabarometer som MSB har redovisat varje vecka sedan april, redovisas här det arbete som görs för att identifiera informationsbehov i den äldsta åldersgruppen.
1 september 2020
Klockan 12.00

Plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

MSB:s plan för arbete med covid-19 under det kommande året har lämnats till regeringen 1 september. I planen framgår konkreta exempel på åtgärder som MSB vidtar kopplat till arbetet med covid-19.

Senast granskad: 31 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan