Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19. MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas.

Möjlighet att ansöka om transportstöd och ersättning genom EU

Nu finns möjlighet att söka EU-bidrag för transportutlägg i samband med covid-19. Deadline för ansökan är 7 juli.

Råd för dig som verksamhetsansvarig

Här finns exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Annonsmaterial att använda

Materialet är fritt att ladda ner och dela vidare.

Transport och logistik med anledning av covid-19

Regioner, kommuner, företag och aktörer kan begära stöd av MSB.

Användarinstruktion för skyddsmask 90

För personal och yrkeskategorier som saknar tidigare utbildning i att använda skyddsmask 90.

Har du stöd att erbjuda?

MSB har i uppdrag att samordna den utrustning som behövs inom andra verksamheter utanför sjukvården.

Stärkt frivilligstöd till kommuner

Civilsamhället hjälper kommuner under corona-pandemin, enligt överenskommelse mellan oss och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utvecklingsarbete med lärdomar och erfarenheter från coronakrisen

Under den pågående krisen har utvecklingsarbete påbörjats för att ta lärdom av de erfarenheter pandemin hittills givit oss. Här finner du information om både pågående uppdrag och pågående forskning, samverkansprojekt och färdigställda rapporter.

Nyheter

9 juli 2020
Klockan 14.00

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag, 9 juli 2020, in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.
6 juli 2020
Klockan 15.41

Så stärker vi samverkan mellan myndigheter för att utveckla hanteringen av covid-19

För att stärka myndigheters arbete med covid-19 har ett stort antal myndigheter identifierat hur det gemensamma arbetet kopplat till pandemin kan utvecklas. Syftet är att uppnå en så god beredskap som möjligt för att minimera effekterna av nya utbrott av pandemin covid-19.
30 juni 2020
Klockan 13.45

Senaste enkätresultaten från Kantar Sifo

Sett till hela mätperioden (från 14 maj) är de äldsta, 65-79 år, de som är bättre än andra åldersgrupper vad gäller uthålligheten, generellt sett. Kantar Sifos enkätresultat visar också att många i Sverige anger att de är bra på att följa rekommendationerna.

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan