Till innehåll på sidan

Stöd till andra länder

MSB:s insatsverksamhet arbetar med stöd till Ukraina och omkringliggande länder. Stödet ges via olika FN-organ och genom EU:s civilskyddsmekanism. Det stöd som efterfrågats är bland annat krisexperter, brandbekämpningsutrustning, fordon, sjukvårdsartiklar, läkemedel, tält, skyddsutrustning, mat och andra förnödenheter. Vi arbetar även med medicinsk evakuering av patienter från Ukraina, i nära samarbete med regioner och berörda myndigheter i Sverige.

Pågående insatser för stöd till Ukraina 

Shelter.png
Temporary Shelter-Capacity, RescEU, ERCC, Ukraina.

Shelter.png
Shelter Officer, UNHCR, Ukraina.

Coordination.png

Långsiktigt kapacitetsutvecklande program (PPRD 3 East).

flight-coordination.PNG
MEDEVAC: stöd med transporter av patienter, Ukraina, Polen och Moldavien.

People-reached.png

Staff counsellor, UNHCR, Roterande flera länder.

Shelter.png
Senior Accomodation and Shelter Officer, UNHCR, Polen.

water.png
Urban Wash Expert, UNICEF, Ukraina

Medical-supply.png

Sjukvårdsutbildning, Ukraina.


Gender-based-violence.png
Gender- and humanitarian Advisor, UNHCR, Ukraina.

Shelter.png
Shelter Officer, UNHCR, Ukraina.

Coordination.png
Långsiktigt kapacitetsutvecklande program (PPRD 3 East).

Airport.pngHealth-facility.png

MEDEVAC: stöd med transporter av patienter, Ukraina, Polen och Moldavien.

People-reached.png
Staff counsellor, UNHCR, Roterande flera länder.

Shelter.png
Senior Accomodation and Shelter Officer, UNHCR, Polen.

Water-Sanitation-and-Hygiene.png
Urban Wash Expert, UNICEF, Ukraina

Medical-supply.png
Sjukvårdsutbildning, Ukraina.


Information-management.png
Information Management Officer, UNHCR, Rumänien.

Information-management.png
CIS Officer, EUAM, Ukraina.

Coordination.png
Coordination and Assessment Expert, ERCC, Polen.

Shelter.png
Tre Schelter Officer, UNHCR, Ukraina.

Information-management.png

IMO Service Mapping, UNHCR, Polen.

Shelter.png
Project Officer Shelter, IOM, Ukraina

 • Planerade insatser

  electric-cable.PNG
  Samordning och transport av donerat energimatriel från svenska aktörer till Ukraina, via Polen.

  sjukvård.PNG
  Transport av sjukvårdsmateriel i samverkan med Region Stockholm, via Polen (hub)

  eld.PNG
  Samordning och transport av ytterligare donerat materiel från svenska räddningstjänster till Ukraina, via Polen

  transport.PNG
  Inköp och transport av sovsäckar, via Polen (hub)

  dator.PNG
  Inköp och transport av datorer till Ukraina

  kran.PNG
  Samordning och transport av donerat vattenreningsmateriel från svenska aktörer till Ukraina, via Polen

 • MSB:s stöd till närliggande länder

  MSB:s stöd i Moldavien
  Moldavien är ett land utanför EU som har en lång gräns mot Ukraina. De hanterar just nu en stor utmaning i att ta emot alla flyktingar som kommer på grund av kriget.
  Bedömningsexperter

  MSB har lång erfarenhet av att bedöma katastrofers omfattning och planera och koordinera stöd till ett land som drabbats av en katastrof eller kris. Med denna erfarenhet i ryggen så har MSB haft ett bedömningsteam i Moldavien i syfte att på plats bedöma läget gällande flyktingströmmarna in i Moldavien och tänkbara konsekvenser av händelseutvecklingen. Sverige har genom MSB också haft en expert i EU:s bedömningsteam på plats.
  Boende och stöd till flyktingar
  Sverige har genom MSB bistått via EU:s civilskyddsmekanism i att leverera tält och generatorer för tillfälligt flyktingmottagande i Moldavien.

  MSB:s stöd till Polen
  Polen är det land inom EU som tagit emot flest flyktingar från Ukraina. MSB bedömer löpande inkommande förfrågningar från Polen för att bidra till att möta deras behov av stöd i det arbetet. Det stöd som EU förmedlar till Ukraina genomförs delvis med Polen som bas eller transitland i nuläget. EU har bl.a. upprättat omlastningsplatser i Polen där transporter till Ukraina hanteras.

  Sverige har genom MSB stöttat EU:s bedömningsteam på plats i Polen. EU:s bedömningsteam (EUCPT) har till uppgift att koordinera inkommande hjälp, skapa kontakter med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, rapportera om läget tillbaka till EU, bedöma tänkbara konsekvenser av händelsen.

  MSB bedömer ständigt inkommande förfrågningar för att se om det finns möjlighet att stödja Polen. Det finns en framåtsyftande planering på ytterligare materiella och personella insatser med fokus på Ukraina och Polen där vi bedömer att vi kan göra störst nytta med våra insatser närmsta tiden

  MSB:s stöd till Slovakien
  Precis som i Moldavien och Polen ovan så har Sverige genom MSB stöttat EU:s bedömningsteam på plats i Slovakien. EU:s bedömningsteam (EUCPT) har till uppgift att skapa kontakter med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, rapportera om läget tillbaka till EU, bedöma tänkbara konsekvenser av händelsen och koordinera inkommande hjälp.
  MSB bedömer ständigt inkommande förfrågningar för att se om det finns möjlighet att stödja Slovakien.

 • Samverkan vid insatser

  Under insatser MSB med många olika myndigheter, organisationer och företag. Här ges exempel:

  Medicinsk utrustning
  Socialstyrelsen
  Regionerna
  Folkhälsomyndigheten

  Sjukvårdstransporter med flyg (MEDEVAC)
  Migrationsverket
  Socialstyrelsen
  Sveriges regioner och kommuner (SKR)
  Katastrofmedicinskt Centrum Region Östergötland
  Övriga regioner
  Helsedirektoratet (Norge)
  Berörda departement, ministerier och myndigheter från begärande land
  Beredskabsstyrelsen (DEMA/Danmark)
  Gränspolisen
  Försvarsmakten
  Karolinska sjukhuset

  Läkemedel
  Folkhälsomyndigheten
  Läkemedelsverket
  Läkemedelsbolag
  Regionerna

  Räddningstjänstmateriel
  Stort antal kommunala räddningstjänster runt om i Sverige

  Energi- och telekommunikation
  Post- och telestyrelsen (PTS)
  Svenska Kraftnät

   

Senast granskad: 6 december 2022

Till toppen av sidan