Till innehåll på sidan

MSB:s bedömning av läget

Den ryska invasionen av Ukraina medför fortsatt ökade risker för Sverige, men den direkta påverkan på Sverige är för närvarande begränsad. MSB bedömer att målen för vår säkerhet upprätthålls och att samhällsviktiga verksamheter klarar att genomföra sina uppdrag. Det betyder att vårt samhälle i stort sett fortsätter att fungera som vanligt.

CERT-SE uppmanar alla verksamheter att fortsätta rapportera in avvikelser, exempelvis överbelastningsattacker och nätfiske. I CERT-SE:s samlade omvärldsbevakning ses i Sverige inga större avvikelser från det normala flödet.

Den fortsatta utvecklingen är mycket osäker och läget kan snabbt förändras. Många myndigheter och andra aktörer följer därför situationen noga för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Senast granskad: 10 augusti 2022

Till toppen av sidan