Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:22

SAMÖ 2023 övar oss i att stärka vår motståndskraft

Sverige behöver öka takten när det gäller att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Ett led i att göra detta är att öva och samverkansövningen SAMÖ 2023 som genomförs den 15-16 mars är ett viktigt och prioriterat verktyg i denna utveckling.

Bilden visar en bil som fastnat på en översvämmad väg. I förgrunden står en brandbil. Scenariot för SAMÖ är alltid en särskild händelse eller kris under normalläge.

Vi har alla ett ansvar för och en roll i totalförsvaret. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår motståndskraft och styrka. Förmågan i det civila försvaret har stärkts det gångna året, men behöver stärkas ytterligare. Tillsammans utvecklar myndigheter och andra den förmåga som behövs för att möta risker och hot i vår omvärld. Vi är ständigt beredda att möta dessa risker och hot, enskilt och tillsammans.

Stärkt förmåga till samverkan och ledning

SAMÖ 2023 prövar och utvecklar vår förmåga till samverkan och ledning, samt prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå, i samband med hantering av allvarliga och omfattande händelser. SAMÖ 2023 är den första nationella samverkansövningen, efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar trädde i kraft 1 oktober 2022. Ett tjugotal aktörer övar under två fullspäckade dagar, i egna lokaler med egen stabsorganisation. Deras omvärld spelas av ett centralt motspel, som leds av övningsledningen.

Öva!

Kontinuerlig övning och utbildning stärker samhällets motståndskraft och tränar individen i att följa rutiner och strukturer under kriser såväl som att hantera ovisshet och stress. Att regelbundet öva organisationens rutiner är avgörande för att kunna rusta sig inför framtida händelser och spelar stor roll i hur väl vi hanterar en kris. Övning och utbildning gör att vi kan gå från tanke till handling.

Tillsammans bygger vi den civila beredskapen

SAMÖ 2023 syftar till förmågeutveckling hos övande aktörer. Genom en omfattande utvärdering av hela övningen, där erfarenheter omvandlas till utvecklingsområden för aktörerna, kommer lärdomarna från SAMÖ 2023 omhändertas och kunna användas i det fortsatta uppbyggnadsarbetet med den civila beredskapen!

Publicerad: 13 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:22

Senast granskad: 13 mars 2023

Till toppen av sidan