Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:44

Presentationsmaterial om civil beredskap på msb.se

Nu finns det en presentation med bilder om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar publicerad på msb.se, fri att använda. Bilderna innehåller några av de viktigaste delarna från webbkurserna ”Samhällets krisberedskap” och ”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar” samt en del nya bilder som visar det nya beredskapssystemet.

Presentationen om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar har tagits fram för att göra det lättare att kommunicera på ett enhetligt sätt om det svenska civila beredskapssystemet.

– Det här är något som har efterfrågats från MSB av andra aktörer som ska kommunicera om det civila beredskapssystemet. Presentationen var från början ett internt material men givetvis ska alla som vill kunna nyttja den, för att skapa ett enhetligt uttryck i kommunikationen. Därför väljer vi att dela presentationsbilderna på vår webb, säger Anna Nyman, stabschef vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB.

Att tänka på vid användning av bilderna

  • Du kan använda dem för att ta ut relevanta bilder för en egen presentation som du skräddarsyr utifrån din publiks intressen och kunskapsnivå.
  • Notera att de är mer av utbildande karaktär än engagerande och inspirerande. Om du vill engagera din publik rekommenderar vi enkla bilder, medryckande historier, lärande exempel, goda råd och tips eller tydliga uppmaningar.
  • Det finns ett generiskt manus som stöd i anteckningssidorna baserat på texterna i webbkurserna. Du måste dock anpassa ditt manus till publiken och sammanhanget för din presentation.
  • Alla som använder bilderna ska ange MSB som källa och får inte ändra i bilder där MSB:s logga finns med.

Länkar till materialet och information civil beredskap på msb.se

Till sida med PowerPoint-presentation om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar

Om det svenska civila beredskapssystemet

Exempel på bild från presentationen. Den här bilden visar hur krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar hänger ihop.
Publicerad: 31 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:44

Senast granskad: 31 mars 2023

Till toppen av sidan