Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:06

Årsuppföljningen LSO för år 2023 är utskickad

Den 1 december 2023 skickade MSB ut Årsuppföljningen LSO 2023 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2024.

MSB samlar varje år in en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Svaren på årsuppföljningen LSO 2023 ska lämnas senast den 1 mars 2024.

Enkäten är skickad till organisationernas officiella e-postadresser från avsändaren: noreply@enkat.msb.se.

Om din räddningstjänstorganisation inte fått enkäten, kontrollera skräpposten först. Därefter hör av er till MSB via registrator@msb.se, och ange "Årsuppföljning LSO" i ämnesraden. Detta gäller även om ni har övriga frågor.

Förändringar i årsuppföljningen

MSB gjorde inför årsuppföljningen för 2022 en genomgripande översyn av frågorna, där flertalet frågor togs bort, lades till och strukturerades om, bland annat med anledning av MSB:s nya tillsynsuppdrag och att MSB utfärdat nya föreskrifter inom området med anledning av förändringarna i LSO.

Inför årsuppföljningen för 2023 har MSB sett över frågorna ytterligare, där vi behåller frågorna i stort. Vi har främst lagt in flera nya förklaringstexter, men har även lagt till och tagit bort några frågor.

Nytt för i år är att ett flertal frågor avseende personalförsörjning har flyttats över till denna enkät från MSB:s Utbildningssamordnings årliga enkät om behovsinventering av grund- och vidareutbildningar inom LSO.

Publicerad: 1 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:06

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan