Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 18:12

Utvidgad civilplikt presenterades på MSB i Sandö

Statsminister Ulf Kristersson och minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, besökte den 26 april MSB Sandö. I samband med besöket presenterade statsråden en nyhet att beroende på det rådande säkerhetsläget kommer regeringen ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på ett system för personalförsörjningen som omfattar allmän tjänsteplikt och civilplikt.

Carl-Oskar Bohlin och Ulf Kristersson i MSB:s brandövningsuniformer
Carl-Oskar Bohlin och Ulf Kristersson i MSB:s brandövningsuniformer

Regeringen tillsätter utredningen för att analysera och ge förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas. ”Snabbspåret” att direktinskriva personal med befintlig räddningstjänstutbildning kvarstår. MSB arbetar med att kunna genomföra det från hösten 2024.

– Syftet är att utredaren ska föreslå en långsiktig hållbar personalförsörjning av det civila försvaret, säger statsminister Ulf Kristersson.

Med hänsyn till säkerhetsläget som råder bedömer regeringen att personalförsörjningen av det civila försvaret behöver ses över.

– Utredaren ska också analysera förutsättningarna för att säkerställa det civila försvarets personalbehov vid höjd beredskap genom allmän tjänsteplikt och civilplikt, säger minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

– Beslutet är ett steg i rätt riktning i det fortsatta arbetet av utvecklingen och uppbyggnaden av Sveriges civila försvar och är ett viktigt bidrag till ett starkare totalförsvar, säger Cecilia Looström, MSB:s avdelningschef för räddningstjänst och olycksförebyggande.

Se pressträffen från Sandö i efterhand på regeringens Youtubekanal

Publicerad: 26 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 18:12

Senast granskad: 26 april 2023

Till toppen av sidan