Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:45

Nya och uppdaterade hjälpsidor om WIS

Nu har vi uppdaterat hjälpsidorna om WIS med nio nya användarguider.

Användarguiderna ger vägledning om olika menyval i WIS, om roller och behörigheter, hur du arbetar i ytor och hur du använder olika funktioner i WIS, exempelvis begäran och lägesrapportering.

På hjälpsidorna om WIS hittar du också svar på vanliga frågor om WIS och en ordlista med förklaringar på vanliga WIS-termer.

Hjälpsidor om WIS

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 26 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:45

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan