Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 november 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:36

Fortsatt nöjda användare av Rakel och Rakel kundstöd

Årets kundundersökning för Rakel gav åter ett mycket gott betyg åt servicen hos Rakel kundstöd och en hög nöjdhet av kommunikationssystemet Rakel.

Nästan alla som varit i kontakt med Rakel kundstöd i frågor om beställningar eller ändringar samt felanmälningar är mycket nöjda med både servicen och tillgängligheten.

Nöjdheten med förannonsering i WIS för planerat underhåll och uppgraderingar upplevs positivt. Och den nivå som driftsäkerheten har är som tidigare stabil och hög.

Det som upplevs som speciellt bra med Rakel är att systemet är robust, driftsäkert och har bra täckning med hög tillgänglighet. Att många aktörer använder Rakel gör det enkelt att samverka i ett gemensamt nationellt system.

Vad kan bli bättre

Där förbättring främst önskas är inom områdena täckning och användarvänlighet. Täckning upplevs som både mycket positivt och som ett förbättringsområde. När det gäller frågor om inomhustäckning är det bra att känna till att Rakel är byggt för utomhustäckning. Ansvaret för inomhustäckning ligger vanligen på fastighetsägaren eller aktören.

Inomhustäckning och täckning i tunnlar – Ansök om att installera repeater

Att skicka bild och film är också ett vanligt önskemål men det kräver högre datakapacitet än vad som är möjligt i dagens Rakelsystem. Önskemål finns också om att enheterna ska vara mer lika dagens mobiltelefoner och funktioner. Om du har synpunkter på radioterminalernas utformning, batteritid och så vidare, så vänd dig gärna till din leverantör av radioterminaler, alternativt direkt till tillverkaren så har du möjlighet att påverka.

Hör gärna av dig

Även i årets undersökning gavs det möjlighet att få återkoppling på frågor och synpunkter från kundansvariga för Rakel på MSB. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Tack till alla som deltagit!

Kundundersökningen är ett viktigt verktyg för MSB att stämma av vad kunderna tycker om Rakel och Rakel kundstöd. Era synpunkter hjälper oss att ständigt utveckla och att förbättra vår kundservice.

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 23 november 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:36

Senast granskad: 23 november 2022

Till toppen av sidan