Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:27

Rapport från möte gällande ändringar i ADR

Den 3-7 maj var det möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR). Nu finns den svenska rapporten från mötet publicerad.

Rapporten finns på webbsidan med övriga rapporter från FN:s arbetsgrupp (WP.15).

WP.15-möten

Publicerad: 17 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:27

Senast granskad: 17 maj 2021

Till toppen av sidan