Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Ny statistik: Det mänskliga beteendet orsakar flest skogsbränder

Förra året genomfördes 2600 insatser till skogsbränder visar statistik som MSB sammanställt från räddningstjänsternas rapporter. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet.

Under 2020 larmades räddningstjänst till 2 600 skogsbränder, jämfört med 2 753 (2019) och 4 451 (2018). Statistiken bygger på räddningstjänstens insatser till bränder och brandtillbud i skog eller trädbevuxen mark som inträffat under 2020.

50 procent av bränderna orsakas av människan

Närmare 50 procent av skogsbränderna 2020 startade enligt räddningstjänstens bedömning på grund av det mänskliga beteendet.

– Vi kan utifrån statistiken se att den vanligaste orsaken till skogsbränder är det mänskliga beteendet. Det kan exempelvis vara att man inte släckt en eld ordentligt efter sig eller att man eldat på en plats nära torr vegetation, säger Stefan Andersson på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.

Antal skogsbränder per län under 2020

Län

Antal insatser

Blekinge 46
Dalarna 117
Gotland 6
Gävleborg 112
Halland 43
Jämtland 63
Jönköping 75
Kalmar 125
Kronoberg 55
Norrbotten 52
Skåne 141
Stockholm 702
Södermanland 89
Uppsala 105
Värmland 106
Västerbotten 45
Västernorrland 80
Västmanland 42
Västra Götaland 379
Örebro 69
Östergötland 148

Tabell med län och antal insatser till skogsbränder 2020.

MSB:s roll vid en skogsbrand

Beredskapen för bränder i skog mark utgörs av ett system på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Grundberedskapen för släckning och förebyggande arbete utgörs av kommunal räddningstjänst som kan förstärkas av andra.

Vid större bränder i skog och mark har MSB som vid alla större samhällsstörningar, en samordnande och stödjande roll. När det kommer till skogbrand har vi särskilt anpassade förstärkningsresurser. Vi arbetar även förbyggande genom exempelvis utbildningar, vägledningar, system för brandriskprognoser och information till allmänheten.

Mer statistik om skogsbränder

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

Statistikverktyget IDA

Det här kan du göra för att minska risken att starta

  • Håll koll på brandrisken och om det råder eldningsförbud – Ta hjälp av appen Brandrisk ute – mer information om eldningsförbud finner du på kommunens eller länsstyrelsens webbplats.

  • Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.

  • Välj en säker plats om du tänkt elda – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand.

  • Elda inte om det blåser mycket.

  • Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.

Publicerad: 9 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 9 juni 2021

Till toppen av sidan