Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:52

Nya multilaterala avtal

Sverige har undertecknat nya multilaterala avtal gällande intyg för förare och säkerhetsrådgivare.

Sverige har undertecknat följande nya multilaterala avtal:

M333

Avtalet medger att intyg för förare vars giltighetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 september 2021, fortsatt ska vara giltiga till och med den 30 september 2021.

M334 samt RID 1/2021

Avtalen medger intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 till och med den 1 september 2021, fortsatt ska vara giltiga till och med den 30 september 2021.

Länk till avtalen

Publicerad: 4 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:52

Senast granskad: 4 februari 2021

Till toppen av sidan