Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Förbättrade brandriskprognoser förebygger skogsbränder

MSB:s brandriskprognoser hjälper länsstyrelser och kommuner att fatta beslut om bland annat eldningsförbud, skogsbrandsbevakning och brandskyddsåtgärder i skogsbruket. Det ligger också till grund för och var helikoptrarna och de skopande flygplanen ska placeras. Nu har prognoserna förbättrats med fler detaljer som underlättar för förebyggande och förberedande åtgärder.

– Vi använder brandriskprognoserna dagligen under sommarhalvåret. Varje dag ska beslut om skogsbrandsflyget fattas som bygger på länsstyrelsens operativa plan, säger Fredrik Edlund, brandinspektör och insatsledare på Medelpads räddningstjänstförbund.

Genom att ha koll på brandriskerna kan de också planera beredskapen och få en hint om hur brandförloppet kan bli.

– Att ha koll på brandriskerna hjälper oss också att skapa handlingsberedskap i händelse av larm och få en hint om hur brandförloppet kan komma att bli, fortsätter Fredrik Edlund.

Bättre överblick av blixtnedslag

Inför skogsbrandssäsongen 2021 har SMHI på uppdrag av MSB, genomfört ett utvecklingsarbete för att förbättra brandriskprognoserna.  Förbättringarna innebär i stort mer detaljerade prognoser som ger en bättre precision geografiskt men även tätare tidsuppdateringar med prognoser per timme. De har även kompletterats med förbättrad redovisning av blixtnedslag och som tidigare kommer också prognoser för åska finnas.

– Den förbättrade redovisningen av blixtnedslag gör att vi kan styra det skogsbrandsbevakande flygplanet mer exakt. Utifrån brandriskprognoserna kan vi även jobba förebyggande genom att samverka med skogsnäringen och ge råd angående deras verksamhet, säger Fredrik Edlund.

Ökad brandrisk i ett förändrat klimat

MSB:s brandriskprognoser ska stötta aktörer och allmänhet att fatta välgrundade beslut utifrån aktuell och kommande brandrisk. Brandriskprognoserna är viktiga beslutsunderlag för skogsbrandfrågor, som:

  • eldningsförbud,
  • planering av beredskap för och genomförande av släckinsatser,
  • skogsbrandsbevakning med flyg,
  • naturvårdsbränning,
  • olika skogsbruksarbeten.

MSB använder också prognoserna för att bestämma placeringen av de skopande flygplanen och helikoptrar för brandbekämpning.

– När klimatet förändras blir det också en ökad brandrisk. Förbättrade brandriskprognoser ger bättre förutsättningar för aktörerna när de förbereder sig för släckinsatser. Det är extra väsentligt ur bland annat säkerhetssynpunkt för insatspersonalen att veta om när det över dygnet är extremt höga brandriskvärden som kan ge högintensiva och svårsläckta bränder som sprids snabbt, säger Leif Sandahl, enheten för naturolyckor och beslutsstödsystem på MSB.

Publicerad: 26 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 26 april 2021

Till toppen av sidan