Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:33

Nationellt godkända tankar, batterifordon och slamsugare som tillämpar avsnitt 10.1.1 i bilaga S fasas ut fr.o.m. den 1 januari 2021

Enligt nationella övergångsbestämmelser i reglerna om transport av farligt gods, ADR-S (avsnitt 10.1.1 i bilaga S) är det sedan många år tillåtet att använda nationellt godkända fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, batterifordon och slamsugartankar. I 2015 års utgåva av ADR-S infördes ett slutdatum för användning av dessa tankar och fordon som innebär att dessa inte får användas för transport av farligt gods från och med den 1 januari 2021.

Om ditt fordon eller din tank används med stöd av 10.1.1, så har ditt fordon fått ett ”Certifikat om godkännande av fordon avsedda för inrikes transport av farligt gods i Sverige” enligt bilden nedan (dvs. utan rosa diagonal rand). Det får då inte användas för transport av farligt gods från och med den 1 januari 2021.

Information om slutdatumet har funnits tillgänglig sedan 2012 för såväl branschföreträdare, säkerhetsrådgivare som för myndigheter och andra användare av dessa bestämmelser. Den huvudsakliga orsaken till att dessa tankar och fordon fasas ut är säkerhetsskäl.

Om du som brukare av dessa fordon eller tankar har frågor som gäller detta vänder du dig i första hand till din säkerhetsrådgivare, och i andra hand direkt till MSB via e-postadress: registrator@msb.se OBS! Ange ”ADR-S 10.1.1” i ämnesraden.

Publicerad: 21 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:33

Senast granskad: 25 september 2020

Till toppen av sidan