Till innehåll på sidan

KrisGIS nätverksträff

MSB bjuder härmed in till en andra nätverksträff och hoppas att du vill vara med och bidra till att fortsätta denna samverkan inom GIS-området.

Detaljer

Kostnad

Egen resa och boende.

Målet med dagen är att i förlängningen stärka svensk krishanteringsförmåga genom att förbättra integrationen av GIS i arbetet i en händelse. Vi fortsätter att lära känna varandra och varandras organisationer, kompetenser och erfarenheter samt inspireras av arbeten som gjorts för att på så sätt möjliggöra effektiv samverkan vid en händelse.

Inbjudan riktas till dig som arbetar med GIS hos en aktör med en roll i krisberedskapssystemet. Inbjudan går ut brett och deltagande sker i mån av intresse.

Program

09:30 Registrering och fika

10:00 10 min presentation från varje deltagande organisation med fokus på följande:

  • Vilka geodata man tillhandahåller och vilka man har behov av
  • Vad är specifikt för ens egen organisation, tex. något verktyg eller arbetssätt som är till nytta vid en händelse eller samhällsstörning.

11:00 Användning av geodata i risk och sårbarhetsanalyser. Johnny Halvardsson, Luleå kommun.

  • Blåljusdata och blåljuskoll
  • Risk och sårbarhetsanalys på funktionen Geodata (eller ”objektförvaltnings betydelse i en organisation”)
  • Risk och Sårbarhetsanalys i praktiken (t.ex. i vårt klimatarbete)
  • Informationssäkerhet och informationsklassning

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning. Presentation från varje organisation.

15:00 Diskussion vad vill vi hör mer av och vad vill vi jobba vidare med samt förslag på framtida tema.

15:50 Summering och avslut

Kontaktperson

Ann Charlotte Nylén
ann-charlotte.nylen@msb.se

Varmt välkomna!

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: MSB:s kontor i Tomteboda
Klockan: 09:30
Antal platser: 50
Platser kvar: 31

Senast granskad: 21 december 2022

Till toppen av sidan