Till innehåll på sidan

CBRNE-dagarna 2021 - Från covid-19 till nästa nykomling - Deltagande på plats

Välkomna till årets CBRNE-dagar i Linköping, mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Detaljer

Kostnad

Konferensen och middagen är kostnadsfria.

Anmälan för deltagande på plats i Linköping

På den här sidan anmäler du dig till att delta på plats i Linköping.

Vill du hellre anmäla dig till att delta online görs det på en separat sida.

Anmäl dig till att delta online här

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

CBRNE-dagarna planeras att genomföras i Linköping den 9-10 november. CBRNE-dagarna kommer att hållas fysiskt på plats i Filmstaden, men valda delar av konferensen kommer även att sändas digitalt. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, och vänder sig till dig som arbetar med CBRNE-frågor på ett eller annat sätt.

Anmäl dig här om du endast vill delta online

Arrangemanget genomförs i helt enlighet med FoHM rekommendationer och kan komma att ändras om situationen förändras.

Program

Varje år fokuserar vi lite extra på ett av ämnena ovan och när turen nu kommit till biologiska ämnen står det självklart att ett givet samtalsämne kommer vara covid-19 och krishantering. Första dagen kommer att beröra pandemin ur olika aspekter där vi vill med hjälp av våra talare och föredragshållare belysa hur vi kan dra lärdomar för att stå förberedda vid nästa kris. Dag två av konferensen breddar vi utbudet till att innefatta andra delar inom CBRNE-området

Under dagen kommer du bland andra kunna lyssna på:

  • Mikael Damberg, inrikesminister
  • Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten
  • Andreas Bråve, Folkhälsomyndigheten
  • David Ekqvist, Universitetssjukhuset Linköping
  • Moa Lavander, Livsmedelsverket
  • Philip Bacchus, Totalförsvarets skyddscentrum
  • Johanna Qvarnström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  • Anders Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

9 november

09:00 REGISTRERING och FIKA

10:00 Öppningstal och välkommen
Cecilia Looström, Avdelningschef MSB

Sveriges framtida beredskap med fokus på CBRNE
Mikael Damberg, Inrikesminister

Vilka erfarenheter drar vi av COVID 19?
Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

11:30 LUNCH

13:15 ”Snabba frågor och svar”
Moa Lavander, Livsmedelsverket, ”Ultrafiltrering vid provtagning av vatten”
Edvin Karlsson, FOI, ” Förutsättningslös detektion i realtid”
Lars Levander, New Pac Safety, ”Skyddsmask 90 – andra chansen”

Räddningstjänst under höjd beredskap
Henrik Larsson, Enhetschef MSB

FIKA

Civil-militär samverkan: FBD-projekt för stärkt analyskedja för B-ämnen
Moa Lavander, Forum för Beredskapsdiagnostik/Livsmedelsverket

Försvarsmaktens stöd till Folkhälsomyndigheten under pandemin
Andreas Bråve, Folkhälsomyndigheten
Philip Bacchus, Försvarsmakten

16:30 Avslutning för dagens föreläsningar

17:45, 18.15 Busstransporter till museet

18:15 - ca 22.30 GUIDAD TUR och/MIDDAG på Flygvapenmuseet

10 november

9:00 rescEU – Europas nya saneringsresurs
Anna Sjödin, MSB

Revidering av Sveriges CBRNE strategi
Maria Muribi, MSB

FIKA

Verksamhet vid SWEDEC
Carl-Axel Blomdal, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)

Vård och transport av patienter med allvarliga smittsamma infektioner
David Ekqvist, Infektionskliniken, Universitssjukhuset

Explosioner kopplat till Stoppa blödningen-initiativet
Carl-Oscar Jonsson, Katastrofmedicinskt centrum Linköping

11:45 LUNCH

13:15 Visualisering av sprängningar (sänds ej digitalt)
Erik Vestling, Nationellt forensiskt centrum (NFC)
Ylva Ehrlin, Nationellt bombdatacenter (NBDC)

Nervgasförgiftning: Från symptomtolkning till identifiering (sänds ej digitalt)
Johanna Qvarnström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Anders Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Avslutning (sänds ej digitalt)
Åsa Kyrk Gere, Enhetschef MSB
Åsa Scott, Avdelningschef Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

15:00 KAFFE-TO-GO

OBS: Programmet är endast preliminärt och kan komma att förändras genom tillkommande eller bortfallande föreläsningar.

CBRNE-dagarna arrangeras årligen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten/Totalförsvarets skyddscentrum och MSB.

Rekommenderade hotell

Vi rekommenderar boende vid Scandic Linköping City eller Scandic Frimurarehotellet i Linköping där det finns ett antal förbokade rum.

Ni bokar själva:

Scandic Linköping City

Telefon 013-495 54 00 eller via mail: linkopingcity@scandichotels.com

Scandic Frimurarehotellet i Linköping

Telefon 013-495 30 00 eller via mail frimis@scandichotels.com

Bokningskoden MSB081121 gäller för båda hotellen för att erhålla rabatterat pris.

MSB tar dock inget ansvar för boendet.

Tider och platser

9 november klockan 09.30-16.30 + Middag på Flygvapenmuseet klockan 18.00-22.00

10 november klockan 08.30-15.00

Filmstaden Linköping, Ågatan 39, 582 22, Linköping,

Till Filmstadens webbplatsFlygvapenmuseet, Carl Cederströms gata 2, Malmslätt
Besöksinformation på Flygvapenmuseets webbplats

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: Filmstaden
Klockan: 09:30
Antal platser: 250
Platser kvar: 250

Senast granskad: 28 oktober 2021

Till toppen av sidan