Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 3 november 2020
Ort: Online
Klockan: 13:00
Antal platser: 700
Platser kvar: 217
 • Mötesplats kontinuitetshantering

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Mötesplats kontinuitetshantering

Välkommen till mötetsplats kontinuitetshantering. På grund av covid-19 kan vi inte mötas fysiskt på årets Mötesplats.
Men, vi har en Plan B.

Den 4 november kommer du att få möjlighet att inspireras och ta del av olika exempel och praktiska tips från både privata företag, myndigheter och andra offentliga organisationer.

Istället för att du kommer till oss så tar vi mötesplatsen till dig - digitalt. Under tre intensiva timmar bjuder vi på intervjuer och paneldiskussioner med både offentliga och privata aktörer.

Vi kommer bland annat att höra IBM berätta hur vi förbereder oss för cyberrelaterade händelser, hur Arvika kommun har fått ihop kontinuitetsarbete med systematisk informationssäkerhet och om MSB:s nya webbutbildning. Vi kommer också i en paneldebatt diskutera höjd beredskap och erfarenheter från covid-19 med bland andra Försvarsmakten och Västerås stad. Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor och att delta interaktivt.

Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Ny webbutbildning i oktober

I oktober lanserar MSB en webbutbildning om kontinuitetshantering, prenumerera gärna på MSB:s nyhetsbrev för att få information om när den släpps.

Anmäl dig till MSB:s nyhetsbrev

Vad är kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Mer om kontinuitetshantering

Senast granskad: 2 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan