Till innehåll på sidan

Forskning inom sociala risker och extremism

Organiserad antagonism-jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker, 2017-2019

Ansvarig forskare: Amir Rostami, Stockholms universitet

Det finns ett antagande att olika antagonistiska miljöer samspelar med varandra och är sammanlänkade genom rekrytering och samarbeten, ibland under benämningen hybrida rörelser. Projektet ”Organiserad antagonism” syftar till att fylla en kunskapslucka genom att empiriskt studera jihadism och organiserad brottslighet i Sverige.

Projektet syftar till att studera organiseringsprocesser som förklarar hur rekryteringen, upprätthållandet och dynamiken mellan dessa miljöer ser ut. I projektet studeras även framgångsrika insatser mot antagonistiska hot för att undersöka hur organiseringsgraden av antagonistiska miljöer kan påverkas och brytas ner.

Organiserad antagonism: jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker

Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer, 2016-2020

Ansvarig forskare: Christofer Edling, Institutet för Framtidsstudier

Vi behöver mer kunskap om hur kriminella, religiösa eller ideologiskt färgade våldsbejakande miljöer fungerar. Varför söker sig människor till sådana rörelser? Hur lämnar man dem? Hur uppstår miljöerna och hur samspelar de med varandra? Det är några frågor som forskare studerar i det femåriga projektet.

En central fråga är hur våldsbejakande miljöer uppstår och utvecklas över tid samt vilken social funktion radikala idéer och våldsutövning har för formeringen av grupper inom de här miljöerna. Projektet ska identifiera både mekanismer som förklarar formeringen av våldsbejakande grupper och kritiska faktorer i den process som leder individen in i sådana miljöer.

Institutet för framtidsstudier – Våldsbejakande organisering och antisociala karriärerDelrapport: Våldsbejakande extremismFaktablad om Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer

Wahhabism i Sverige – nätverk, praktiker och mission,  2018-2021

Ansvarig forskare: Susanne Olsson, Stockholms universitet.

I Sverige finns olika islamtolkningar varav vissa är fundamentalistiska.  Projektet fokuserar på den form av islam som ibland benämns Wahhabism. Vilken är dess omfattning, utformning och inflytande bland muslimer i Sverige? Vilka grupper finns som erbjuder wahhabistiska islamtolkningar? Vilka budskap förs fram? Hur förhåller sig de till värderingar som dominerar i samhället?

Resultaten från projektet ska ligga till grund för rekommendationer för svenskt demokratiarbete, till exempel i frågan om radikalisering.

Slutrapport: Wahhabism i Sverige : nätverk, praktiker och missionFaktablad om Wahhabism i Sverige – nätverk, praktiker och mission

Senast granskad: 8 april 2022

Till toppen av sidan