Till innehåll på sidan

Debriefing corona

Vad vi kan lära av coronapandemin inför framtida kriser? Den 14-16 april 2021 arrangerade MSB ett antal digitala seminarier där just det diskuterades.

I filmerna nedan kan du ta del av alla seminarier tillsammans med avslutande diskussioner.

Du hittar även samtliga filmer i en spellista på vår Youtubekanal!

Spellistan på Youtube

14 april

Pressträffarnas dramaturgi

Vid denna presentation gör Misse Wester vid Lunds universitet en preliminär analys av de gemensamma pressträffar som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB genomfört under covid-19-pandemin. Utgångspunkten är kunskap och legitimitet. 

Kriskommunikation i ett segregerat samhälle

Hur kan myndigheter nå ut med information till alla människor i ett segregerat samhälle? Bengt Johansson från Göteborgs universitet presenterar en kommunikationsanalys av några utsatta områden under pandemin. 

Vem har förtroende för staten?

Rikard Bengtsson vid Lunds universitet har genomfört enkätundersökningar om människors förtroende för civil beredskap och för olika aktörer i pandemin. Resultatet presenteras i denna film.

14 april: Samtal om forskningen, pandemin och framtida kriser

Ett panelsamtal mellan Anna Teljfors, MSB och tre forskare om hur man kan använda deras forskningsresultat om coronapandemin i arbetet med krisberedskap

15 april

Näringslivsbaserad motståndskraft

Vad betydde företagens omställningsförmåga för pandemin? Hur kan denna förmåga, denna motståndskraft, användas även vid andra framtida kriser? Medverkande forskare: Joakim Netz, Jönköping University och Mattias Axelson, Handelshögskolan.

Kommunerna respons på pandemin

Hur hanterades coronapandemin på den lokala nivån, det vill säga kommunerna. Hur styrdes arbetet? Inrättades särskilda krisledningsnämnder eller inte? Medverkar gör forskaren Jörgen Sparf, Mittuniversitetet.

Pandemi pågår – att jämföra hanteringen i olika länder

Ett forskningsprojekt har försökt att jämföra hanteringen av coronapandemin i olika länder; Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Bland annat har forskarna studerat de fem ländernas pandemiplaner. Medverkar gör forskarna Ulrika Eckersand och Erika Öhlund, FOI.

15 april: Samtal om forskningen, pandemin och framtida kriser

Ett panelsamtal mellan Anna Teljfors, MSB och fem forskare om hur man kan använda deras forskningsresultat om coronapandemin i arbetet med krisberedskap

16 april

Russinmask eller panik?

Hur hanterar människor sin oro och stress i pandemin? Engagerar man sig och söker information? Avskärmar man sig? Omvandlar man sin oro till humor? Och hur kommer alla dessa varianter till uttryck i sociala medier? Medverkar gör forskaren Ola Svenonius, FOI. 

En kapabel sårbar grupp. Äldre personer och covid-19-pandemin

De äldre har haft en särskild situation under coronapandemin och har uttryckligen ombetts att isolera sig i högre grad än andra. Hur uppfattar de sin situation, och hur har de agerat? Forskaren Johanna Gustavsson, Karlstads universitet, presenterar sin undersökning. 

Hemberedskap och vardag i ljuset av pandemin

Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet, presenterar en undersökning om hur hemberedskapen har påverkats i pandemin. Har människor i storstaden agerat och förstärkt sin hemberedskap, eller har det stannat vid en god tanke?

16 april: Samtal om forskningen, pandemin och framtida kriser

Ett panelsamtal mellan Anna Teljfors, MSB och tre forskare om hur man kan använda deras forskningsresultat om coronapandemin i arbetet med krisberedskap

Senast granskad: 20 april 2021

Till toppen av sidan