Till innehåll på sidan

Forskning pågår

Varje år finansierar MSB cirka 60 forskningsprojekt. Vi startar ungefär tio nya projekt varje år. Projekten pågår i tre till fem år.

Vi finansierar även flera forskningsmiljöer inom området samhällsskydd och beredskap.

Forskningsmiljöer

 • Forskningsmiljö: CATS

  CATS  - Nationellt centrum, Försvarshögskolan

  CATS forskar framförallt om terrorism och underrättelsetjänst. Med stöd i ett stort internationellt nätverk på området bygger forskargruppen ny kunskap som förmedlas via utbildningar, övningar och rapporter till målgrupper inom framför allt den svenska statsförvaltningen.

  CATS på forsvarshogskolan.se

 • Forskningsmiljö: CenCIP

  CenCIP - Centre for Critical Infrastructure Protection research, Lunds universitet. 2015-2020

  Ansvarig forskare: Henrik Tehler, Lunds universitet

  Syftet med deras forskning är att öka kunskapen om hur samhället kan förutse och förbereda sig för olika påfrestningar och snabbt återuppta viktiga samhällsfunktioner efter störningar.  

  Centre for Critical Infrastructure Protection research

 • Forskningsmiljö: CARER

  CARER Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats 2015-2020

  Ansvarig forskare: Sofie Pilemalm, Linköpings universitet, Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.

  De tar fram kunskap med fokus på räddnings- och responssystem, det vill säga hur räddningstjänsten och andra aktörer förbereder och genomför räddningsinsatser vid olyckor.

  Klimatförändringar, en avfolkad landsbygd, teknikutveckling och nya metoder för respons och räddning. Det är exempel på faktorer som kommer att påverka framtidens skadeplats. För att möta denna utveckling krävs forskning från olika discipliner, med kompletterande fokus och inriktning.

  För att på bästa sätt kunna hantera olyckor och plötslig sjukdom i framtiden måste vi veta när, var och hur olyckor inträffar, vilka som drabbas och vilken hjälp de behöver.

  Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER)

Senast granskad: 11 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan