Till innehåll på sidan

Skogsbrandssäsongen 2019

Sommaren 2019 stod Sverige bättre rustat än tidigare att bekämpa omfattande skogsbränder. MSB hade då bland skaffat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

OBS! Denna sida togs fram i samband med skogsbrandssäsongen 2019 för att berätta om de då aktuella händelserna. När säsongen var över så avslutades sidan, vilket innebär att den inte längre uppdateras.

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019. MSB genomförde en rad åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder.

Från den 23 april 2019 var det förhöjd helikopterberedskap vilket innebar att helikoptrar placerades ut där riskerna för skogsbrand var som störst.

Så stärkte MSB skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019MSB:s roll vid skogsbrand

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning som via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan kommunerna samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan hantera situationen själva. För situatoner när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens resurser räcker till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

MSB har löpande dialog med en mängd olika aktörer som på något sätt arbetar med hanteringen av skogsbränderna. 

Det finns en nationell beredskap för skogsbränder i skog och mark, MSB har en räddningstjänstberedskap dygnet runt. Syftet med beredskapen är att ge tillgång till experter och nätverk vid händelser som berör räddningstjänst.

Vad ska jag tänka på om jag måste elda?

Du ska såklart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du eldar i skog och mark eller eldar i din trädgård. Här får du några bra tips på vad du ska tänka på om du måste elda. 

Senast granskad: 2 oktober 2019

Till toppen av sidan