Till innehåll på sidan

Desinformation och vilseledande information om vaccin och vaccinering

Det mest effektiva sättet att motverka desinformation och vilseledande information är att ha en välinformerad befolkning. Av det skälet fokuserar myndigheterna under hela pandemin på att informera om läget, förutsättningar samt ge råd och rekommendationer.

Den 1 januari 2022 bildades Myndigheten för psykologiskt försvar, med särskilt uppdrag att stärka samhällets förmåga att hantera desinformation och vilseledning. Myndigheten bildades av MSB:s tidigare enhet för skydd mot informationspåverkan.

Utbildning

Myndigheten för psykologiskt försvar (tidigare enheten för skydd mot informationspåverkan vid MSB) utbildar länsstyrelser, regioner, kommuner samt andra myndigheter i hur man kan hantera desinformation och ryktesspridning kopplat till vaccin och vaccination. Utbildningarna samordnas via länsstyrelserna i respektive region.

Ta del av utbildningsmaterial

Underlag som tagits fram för föreläsningarna och som riktar sig till aktörer inom offentlig verksamhet är ett antal faktablad som kan användas som ett stöd i det förberedande arbetet att identifiera och möta vilseledande information.

Faktablad – ABCDE modellenFaktablad – Möta informationspåverkan i sociala medierFaktablad – Råd och stöd mot informationspåverkanFaktablad – Förberedelser för att möta felaktig och vilseledande information

Föreläsningar

Här kan du kolla på delar av de föreläsningar som MSB tidigare har hållit  för offentliga aktörer under 2021.

Centrala begrepp, utmaningar och sårbarheter

Den första filmen fokuserar på att förklara centrala begrepp och vilka sårbarheter som finns kopplade till ryktesspridning, miss- och desinformation.

Att möta felaktig och vilseledande information

Den andra filmen fokuserar på att beskriva hur ni kan förbereda er verksamhet på att förebygga och bemöta vilseledande information.

Webbkurs: Skydd mot informationspåverkan

För den som vill lära sig mer om skydd mot informationspåverkan kan gå en webbkurs om detta. Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

Skydd mot informationspåverkan

Handbok för kommunikatörer

För vidarefördjupning kan man läsa Att möta informationspåverkan – en handbok för kommunikatörer.

Att möta informationspåverkan - handbok för kommunikatörer

Expertstöd och omvärldsbevakning

Myndigheten för psykologiskt försvar ger löpande expertstöd rörande informationspåverkan i form av analyser, bedömningar och råd till myndigheter. Myndigheten följer också löpande utländska aktörers informationspåverkan riktade mot Sverige och generell ryktesspridning som når vår befolkning samt rapporterar om detta till berörda myndigheter.

Forskning

En studie har tidigare gjorts för kartläggning av aktuell forskning om konspirationsteorier, med ett särskilt fokus på covid-19. Studien visar hur konspirationsteorier uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget kan identifieras.

Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning

En del av ett regeringsuppdrag

Regeringen har gett flera myndigheter uppdraget, att samordnat och på nationell nivå, informera om vaccination mot covid-19.

Myndigheterna ska hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning. Information om vaccineringen bör samordnas med övrig nationell och regional kommunikation om pandemin. Uppdraget ska samordnas med länsstyrelsernas regionala satsningar. Myndigheterna ska också ta hänsyn till MSB:s ordinarie uppdrag om missinformation, desinformation och ryktesspridning.

Vanliga frågor och svar

 • Vad är skillnaden mellan desinformation och felaktig information?

  Med desinformation avses felaktig eller manipulerad information som sprids avsiktligt i syfte att vilseleda. Missinformation är felaktig information som sprids i tron att den är riktig.

 • Varför är desinformation och konspirationsteorier skadliga?

  Desinformation och konspirationsteorier kan underblåsa hat, bidrar till polarisering av samhället och utnyttjas av grupper som vill hota och störa samhällets funktionalitet. När det gäller vaccinet kan vilseledande information öka misstron mot vetenskaplig och medicinsk information som för individen kan vara en fråga om liv och hälsa.

 • Vem är det som sprider desinformation och konspirationsteorier och varför?

  De flesta som sprider vilseledande information är omedvetna att de sprider felaktigheter och att det kan vara skadligt. Information som framstår som relevant, övertygande och engagerande (t.ex. avslöjande, upprörande eller rolig) sprids ofta utan onda avsikter och utan att källan granskas.

  Vilseledande information sprids även av ekonomiska intressen i sociala medier. Genom spektakulära uppgifter vill man attrahera besökare till sin webbplats och därigenom få annonsintäkter.

  Desinformation sprids även med direkt skadliga avsikter. Aktörer i och utanför Sverige med en agenda att underminera förtroendet för Sverige och det svenska samhället använder oron för covid-19 och vaccineringen som en plattform för detta.

 • Hur skyddar jag mig mot desinformation och falska rykten?

  Det går inte fullt ut. Vilseledande information finns överallt i samhället. Däremot kan du bli medveten om och lära dig känna igen den. Därmed minskar risken att du låter dig påverkas. Desinformation är beroende av att människor delar den vidare. Var försiktig när du delar information och var källkritisk.

 • Vilken är den vanligaste desinformationen om vaccin mot covid-19?
  • Vaccinerna är framtagna under stress, är osäkra och har okända biverkningar
  • Vaccinerna ger inte tillräckligt bra skydd mot smittan och sjukdomen
  • Faran med pandemin överdrivs för att läkemedelsföretagen ska tjäna pengar
  • Det förekommer falska påståenden om att det skulle vara bättre att bli sjuk än att ta vaccinet

Senast granskad: 4 januari 2022

Till toppen av sidan