Till innehåll på sidan

Höga flöden 2020

MSB följer utvecklingen av höga flöden i Sverige. Syftet är att få en helhetsbild över situationen och stödja berörda kommuner och regioner.
MSB kan bidra med barriärer vid översvämning. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.
MSB kan bidra med barriärer vid översvämning. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

Det här gör MSB

Lägesrapporter varje vecka

Under varje vår sammanställer MSB lägesrapporter varje vecka för höga flöden som kan uppstå till följd av snösmältning eller rikligt med regn. Via länsstyrelserna samlar MSB in information om läget lokalt och regionalt och sammanställer därefter läget i hela landet.

Bidrar med förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner. MSB:s resurser ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

MSB följer händelseutvecklingen och är beredd att stödja kommuner som är i behov av dessa förstärkningsresurser.

Mer om MSB:s förstärkningsresurser vid översvämningMSB:s arbete för skydd mot översvämningar

Utreder översvämningssituationen

MSB har beslutat att översvämningssituationen i Hallands, Blekinge och Kronobergs län ska utredas. Det innebär att länsstyrelserna ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader återrapportera till MSB.

Översvämningar utreds

Samlad information från myndigheterna

MSB driver myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation till allmänheten, krisinformation.se. Där kan man löpande följa bekräftad information från ansvariga myndigheter.

På MSB:s webbplats dinsäkerhet.se kan privatpersoner bland annat få tips om hur man skyddar sitt hem mot översvämning.

Press

Du som är journalist är alltid välkommen att ringa MSB:s presstjänst.

Presskontakt och MSB:s nyhetsrum

Senast granskad: 30 juli 2020

Till toppen av sidan