Till innehåll på sidan

Brand i skog och mark 2020

Under gräs- och skogsbrandssäsongen 2020 samlade vi information om vilka förstärkningsresurser vi kan stötta med, vägledning om eldningsförbud och bra länkar till privatpersoner om hur man är försiktig i skog och mark när det är torrt ute. Vi redovisade även beredskap för de flygande resurser som använts för att stötta den kommunala räddningstjänsten.

Sammanställning av säsongens beredskap av luftburet stöd

Vad gör MSB och vad gör andra aktörer?

Beredskapen för bränder i skog mark utgörs av ett system på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Grundberedskapen för släckning och förebyggande arbete utgörs av kommunal räddningstjänst som kan förstärkas av andra.

Vid större bränder i skog och mark har MSB som vid alla större samhällsstörningar, en samordnande och stödjande roll. När det kommer till skogbrand har vi särskilt anpassade förstärkningsresurser. Vi arbetar även förbyggande genom exempelvis utbildningar och vägledningar.  

Ansvar och roller för bränder i skog och mark

Så stärker vi beredskapen

MSB stärker den nationella beredskapen successivt och för varje år blir vår förmåga att förebygga och hantera omfattande skogsbränder bättre än föregående säsong. Nytt inför sommaren 2020 var bland annat att beredskapen stärktes med två mindre skopande flygplan, en ny förstärkningsresurs som ska stödja kommunal räddningstjänst att samverka och leda vid större räddningsinsatser samt stöttning i införandet av räddningsvärn.

Så har vi stärkt skogsbrandsberedskapen

Förstärkningsresurser

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan kommunerna samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan hantera situationen själva. Om skogsbranden är för komplex, alltför stor eller långdragen så inte heller regionens resurser räcker till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Resurserna finns i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Förstärkningsresurser skogsbrand

Skogsbrandbevakning med flyg

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg. Länsstyrelsen har ansvaret och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

Skogsbrandbevakning med flyg

Vad ska jag tänka på om jag måste elda?

Du ska såklart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du eldar i skog och mark eller eldar i din trädgård. Här får du några bra tips på vad du ska tänka på om du måste elda. 

Kartsymboler (SiTaC) till skogsbrandssläckning

SiTaC är ett system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbild och problemställningar, men även taktiska åtgärder.

Vägledning om eldningsförbud

Vägledningen riktar sig till kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser.

Informationspaket om eldningsförbud

Informationspaketet ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud.

Var råder det eldningsförbud just nu?

Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eldningsförbud i din närhet, med hjälp av en interaktiv karta på krisinformation.se

Senast granskad: 2 oktober 2020

Till toppen av sidan